Strategista ja taktista myynnin
sekä liikeenjohdon osaamista

Lyhyesti

Etsitkö asiakas- ja myyntilähtöistä ratkaisua liiketoimintasi kehittämiseksi?

Kauppahuone Åhman on strategisen ja taktisen liikkeenjohdon konsultoinnin yritys, jonka palveluiden ydin on laadukas asiakaspalvelu ja ensiluokkainen myyntityö. Visiona on kasvattaa ammattimaisen myyntityön ja ainutlaatuisten asiakaspalvelukokemusten määrää Suomessa.

Palvelut

Konsultaatio ja valmennukset

  • Perehtyminen toimeksiantajan tilanteeseen sekä numeerisen informaation että saatavilla olevien kirjallisten raporttien muodossa. Olennainen osa lähtötilanteen määrittelyä on toimeksiantajan asiakkaiden sekä johdon ja henkilöstön haastattelut. Kehityshankkeen ankkurointi yhtiön tulevaisuuden tavoitteisiin ja kehitysohjelman luominen, sekä tarvittaessa toteutuksessa avustaminen tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Kehityshankkeiden keskipisteenä on laadukas asiakaspalvelu sekä ammattimainen myyntityö. Keskeiset kehityskohteet tuodaan nopeasti ja konkreettisesti esille sekä pyritään ripeästi saavutettaviin mitattaviin tuloksiin ja tasaiseen parantamiseen.

Projektijohtajuus myynnin- ja liikkeenjohdon tehtävissä

  • Ohjien ottaminen odottamattomissa ja äkillisissä kaupallisen johdon muutostilanteissa. Käytettävissä nopeasti joko toistaiseksi tai projektiluonteisesti toimeksiantajan tilanteen mukaan. Projektijohtajuus on riskitön ja joustava palvelu, joka ei edellytä rekrytointia tai aiheuta rekrytointikuluja. Työt käynnistetään nopeasti ja tuloshakuisesti.
  • Omistajien, hallituksen, johdon, työntekijöiden sekä asiakkaiden edustajien haastattelut tarvittaessa neutraalin kokonaiskuvan muodostamiseksi.
  • Projektijohtajuus on kustannustehokas vaihtoehto myös silloin, kun toimeksiantajalla ei ole resursseja palkata odotukset täyttävää tekijää vakituiseen työsuhteeseen. Projektijohtaja voi olla joustavasti käytettävissä esim. 1-2 päivää viikossa.

Hallitustyöskentely myynnin neuvonantajan roolissa

  • Voimavarahallitukseen myynnillistä sekä asiakaslähtöistä osaamista ja kokemusta. Toimitusjohtajan, sekä tarvittaessa johtoryhmän tukeminen ja auttaminen olennaisena osana hallitusjäsenyyttä. Keskeisten sidosryhmien haastattelut aina ennen hallitustyön alkamista ja haluttaessa myös työn edetessä.